Důvěryhodné zdroje a odkazy

Naše články jsou psány tak, abyste jim mohli věřit. Nejen, že je píší profesionálové a nadšenci, ale také je doplňujeme o spoustu zajímavých a důvěryhodných odkazů. Na této stránce vám popíšu, co přesně důvěryhodné odkazy jsou, jak je tvoříme, kde je hledáme a hlavně, proč jim opravdu můžete věřit.

O co se jedná?

Jak jsem již nakousla, jde o odkazy na legitimní, odborné a nezávislé texty či studie, které vkládáme do našich článků. A to jak:

  • Přímo do textu,
  • tak i dolů pod konec článku.

Tyto odkazy naše redaktorky požívají jako zdroje pro psaní článků a vy je můžete využít k ověření pravdivosti informací.

Proč jsme tohle začali dělat?

Já osobně jsem velký fanoušek pravdivých a ucelených informací, obzvlášť ve světě zdraví. A tak si všechny informace ráda ověřuju. Kdykoliv si chci koupit třeba nový suplement, nebo mám nějaký zdravotní problém, otevřu si například PubMed a vyloženě si přečtu studie o tom, zda mi na můj problém daný suplement pomůže. 

Protože ne všechno, co se píše na internetu je pravda a v dnešní době je to někdy obzvláště těžké rozlišit.

Z toho důvodu se snažíme dělat co nejvíce pro to, abychom vám servírovali ověřené a pravdivé informace. A to znamená i přikládáni odkazů na zdroje či studie přímo do článků.

Jaké zdroje považujeme za důvěryhodné

Za důvěryhodné zdroje považujeme takové zdroje, které jsou ověřené, nestranné, případně vládní a podobně. Čtenář se u nich dozví pravdivé informace a skutečně jim může důvěřovat a to většinou proto, že jsou to opravdu nezávislé knihovny informací. Často se jedná například o odkazy na studie, nebo rozsáhlé rešeršní články, případně články sepsané lékaři, mediky či jinými odborníky.

Nyní vám zde sepíšu seznam webů, na které odkazujeme nejčastěji:

Wikipedie

Wikipedie je zařazená do důvěryhodných odkazů, jelikož je to v podstatě veliká online encyklopedie plná informací snad na každé téma. Vzhledem k tomu, že je vlastněná neziskovou organizací a nevyužívá reklamy, ani na čtenářích nevydělává jiným způsobem, můžeme ji považovat za důvěryhodný zdroj.

Wikipedie (anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia) je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Využívá wiki redakční systém a je to největší a nejoblíbenější všeobecné referenční dílo na World Wide Webu; podle hodnocení služby Alexa Internet z června 2019 je jednou z nejpopulárnějších webových stránek vůbec. Obsahuje výhradně bezplatný obsah a neobsahuje jakékoliv komerční reklamy. Wikipedie je vlastněna a podporována, stejně jako další vzájemně propojené projekty, nadací Wikimedia Foundation, neziskovou organizací, která je financována především prostřednictvím darů. (zdroj)

Wikiskripta

Wikiskripta jsou projektem 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult. Jsou plná lékařských a technických informací, které mohou pomáhat jak studentům při učení, tak i například našim čtenářům. Wikiskripta jsme zařadili do důvěryhodných zdrojů proto, že je psaný mediky a také proto, že je to nestranný web, který slouží v podstatě jako taková učebnice.

WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR a jsou součástí projektu MEFANET – sítě propojující lékařské fakulty v České republice a na Slovensku. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.

Wikiskripta vs Wikipedie:

Hlavním účelem WikiSkript je zjednodušení přípravy učebních materiálů, jejich úpravy a aktualizace. Cílem není vytvoření encyklopedie a články proto nemusejí odpovídat nárokům kladeným na encyklopedické dílo; spíše se budou podobat kapitolám v učebnici. (zdroj)

Healthline

Healhtline je americká webová stránka zaměřená na zdravý životní styl. Pravděpodobně se jedná o největší a nejoblíbenější (nebo alespoň jeden z největších a nejoblíbenějších) webový portál zaměřený na zdraví. Jedná se o výdělečné médium v soukromém vlastnictví, přesto jsme ho však zařadili do důvěryhodných zdrojů, jelikož mají veškeré články psané a kontrolované týmem lékařů. Krom toho veškeré články skládají z oveřených informací ze studií oveřených americkou vládou. 

Stránka je celá v angličtině, ale díky funkci Google překladu si můžete ověřit informace i v češtině.

Healthline má i svou stránku na wikipedii: Healthline Media, Inc. is an American website and provider of health information headquartered in San Francisco, California. It was founded in its current form 2006 and established as a standalone entity in January 2016. Healthline Media's website publishes health and wellness information, and is a competitor to WebMD and Verywellmind. In 2009, Kim Komando, a technology columnist with USA Today, listed Healthline.com as a top health information website. The company also provides health-related content and tools to more than 40 other sites. In 2010, Healthline Media signed an agreement to provide medical and health-related content to Yahoo! Health. Other partners include AARP.com and DoctorOz.com. Healthline Networks software also powers Aetna's patient portal. (zdroj)

Pub Med Central (PMC)

PubMed Central je americká stránka, na které najdete odkazy na studie všeho druhu. Jedná se o důvěryhodný neziskový zdroj, ke kterému je volný přístup. Najdete na něm biologické a vědecké studie, které byly publikovány na jiných místech. Je to takový rozcestník odborných studií. Dají se tam tedy ověřit informace všeho druhu.

PubMed Central je hostován na doméně .gov, což značí vládní koncovku (government).

Stránka je celá v angličtině, ale díky funkci Google překladu si můžete ověřit informace i v češtině.

O PubMed Central existuje stránka na wikipedii: PubMed Central (PMC) is a free digital repository that archives open access full-text scholarly articles that have been published in biomedical and life sciences journals. As one of the major research databases developed by the National Center for Biotechnology Information (NCBI), PubMed Central is more than a document repository. Submissions to PMC are indexed and formatted for enhanced metadata, medical ontology, and unique identifiers which enrich the XML structured data for each article.[1] Content within PMC can be linked to other NCBI databases and accessed via Entrez search and retrieval systems, further enhancing the public's ability to discover, read and build upon its biomedical knowledge. (zdroj)

Další popis najdeme například zde: PubMed Central (PMC) je volně dostupný digitální archiv plnotextových odborných článků z časopisů z oblasti biomedicíny, který buduje US National Institutes of Health (NIH). Archivy jednotlivých titulů sahají různě hluboko do minulosti – některé jsou již v elektronické podobě od prvního čísla, jinde archiv obsahuje jen několik let. Vstupy do těchto článků najdeme i z databází Medline a PubMed. (zdroj)

Food and Drug Administration (FDA)

FDA, neboli Food and Drug Administration je název pro americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Jedná se o velice důvěryhodný zdroj informací o výživě a zdraví. FDA má webové stránky, na kterých jsou publikované různé pravdivé informace o zdraví, výživě, potravinách a léčivech. Z toho důvodu je zařazen do našich důvěryhodných zdrojů. Co se týče informací tak je samozřejmě nestranný a ověřený.

FDA je hostován na doméně .gov, což značí vládní koncovku (government).

Stránka je celá v angličtině, ale díky funkci Google překladu si můžete ověřit informace i v češtině.

FDA má svou stránku dokonce i na české wikipedii: Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (anglicky Food and Drug Administration, FDA) je vládní agentura Spojených států amerických, resortu zdraví a služeb (United States Department of Health and Human Services), která je zodpovědná za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů a biofarmaceutických a krevních produktů v USA. Kromě toho má pravomoce ve vynucování i některých jiných zákonů, zejména zákona o službě veřejného zdraví (Public Health Service Act) sekce 361. Ve fiskálním roce 2008 tato vládní agentura operovala s ročním rozpočtem o objemu 2,1 mld dolarů. (zdroj)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Centers for Disease Control and Prevention, CDC, nebo česky Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, je americký institut pro kontrolu veřejného zdraví. Na webových stránkách institutu najdeme mnoho článků a studií týkajících se nemocí, díky čemuž si zde můžeme ověřit nejasné či zavádějící informace. Institut je pochopitelně důvěryhodný, jelikož se jedná o vládní spolek a informace jsou pravidé a ovřené. 

Institut je mimo jiné pověřen i spoluprací s ministerstvy zdravotnictví, například i tím českým.

CDC je hostován na doméně .gov, což značí vládní koncovku (government).

Stránka je celá v angličtině, ale díky funkci Google překladu si můžete ověřit informace i v češtině.

Institut má svou stránku i na české wikipedii: Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (anglicky Centers for Disease Control and Prevention, zkratka CDC) je předním národním institutem Spojených států amerických pro veřejné zdraví. CDC je federální agenturou Spojených států pod ministerstvem zdravotnictví a sociální péče. Má hlavní sídlo v Atlantě v unijním státě Georgie.

Hlavním cílem institutu je ochrana veřejného zdraví a bezpečnosti prostřednictvím kontroly a prevence nemocí, úrazů a zdravotního postižení v USA. Institut je pověřen mezinárodní spoluprací, mj. s ministerstvem zdravotnictví České republiky. Cílem CDC je především rozvoj postupů a metod kontroly a prevence chorob. Zaměřuje se zejména na infekční onemocnění, patogeny způsobené potravinami, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, podporu zdraví, prevenci úrazů a vzdělávací aktivity určené ke zlepšení zdraví občanů Spojených států. Kromě toho CDC zkoumá a poskytuje informace o neinfekčních chorobách a postiženích jako jsou diabetes a obezita, které jsou v USA velmi rozšířeny. Institut je zakládajícím členem Mezinárodní asociace národních institucí veřejného zdraví. (zdroj)

National Institutes of Health (NIH)

National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements, neboli NIH, česky Národní institut zdraví je americký institut odpovědný za biomedicínský výzkum a výzkum veřejného zdraví. Do našich důvěryhodných zdrojů je zařazen, jelikož v něm najdete spoustu ověřených věděckých informací, studií a podobně. 

NIH je hostován na doméně .gov, což značí vládní koncovku (government).

Stránka je celá v angličtině, ale díky funkci Google překladu si můžete ověřit informace i v češtině.

O NIH si můžete počíst i na anglické wikipedii: The National Institutes of Health (NIH /ɛn.aɪ.ˈeɪtʃ/) is the primary agency of the United States government responsible for biomedical and public health research. It was founded in the late 1880s and is now part of the United States Department of Health and Human Services. The majority of NIH facilities are located in Bethesda, Maryland, and other nearby suburbs of the Washington metropolitan area, with other primary facilities in the Research Triangle Park in North Carolina and smaller satellite facilities located around the United States. The NIH conducts its own scientific research through its Intramural Research Program (IRP) and provides major biomedical research funding to non-NIH research facilities through its Extramural Research Program. (zdroj)

Diplomové práce

Dalším zdrojem / důvěryhodným odkazem může být i diplomová práce (nejčastěji bakalářské či magisterské). Mezi našimi odkazy tedy můžete najít i právě podobný odkaz. Často jsou to diplomové práce na portálu theses, ale může jít i o jinou formu diplomové práce jako odkaz přímo na stáhnutí DOC souboru, nebo diplomové práce na jiném webu.

Diplomové práce jsou sepisované nejčastěji vysokoškolskými studenty, kteří tuto práci tvoří jakožto závěrečnou práci svého studia. Jsou to tedy dokumenty s informacemi ověřenými odborníky. Studenti často čerpají informace z odborných knih, webů, encyklopedií a podobně.

Z těchto všech důvodů jsou diplomové práce zařazeny do našich důvěryhodných zdrojů.

Diplomové práce jsou většinou v čestině, ale může se u nás sem tam objevit i nějaká v angličtině či slovenštině.

Zde si můžete přečíst odstavec o diplomových pracích z wikipedie: Diplomová práce (hovorově též diplomka, angl. diploma thesis, magisterská práce, angl. master's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách. Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na odpovídající úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta zpravidla jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v (navazujícím) magisterském studijním programu (např. v zubním lékařství nikoli). Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky (státnice, SZZ). Jako diplomová práce se někdy též označuje i bakalářská práce. Tvorbu diplomové práce zpravidla vede a dozoruje její vedoucí, rovněž bývá takováto práce spjata s oponenturou. (zdroj)